Wijn en Wijn.nl

U bevindt zich hier: Extra » Disclaimer

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door WijnEnWijn.nl v.o.f. - Marie Curiestraat 45, 3846BW, Harderwijk (Wijn en Wijn.nl). Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze disclaimer te aanvaarden.

WijnEnWijn.nl heeft de content op deze website te goeder trouw opgesteld om informatie te verschaffen aan de bezoeker over de producten en of diensten van de aanbieders. WijnEnWijn.nl probeert de product- en prijsinformatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De informatie op deze site is mede afkomstig van wijnwinkels. WijnEnWijn.nl kan dan ook geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks de grote zorg die WijnEnWijn.nl aan deze informatie besteedt, kunnen prijzen, specificaties en overige informatie foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven. 

WijnEnWijn.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, echter niet beperkt tot directe, indirecte of speciale schade, gevolgschade of incidentele schade welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie of verband houdt met het materiaal, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website.

Het gebruik van de website WijnEnWijn.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via deze website is voor volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker.

De content die op de website WijnEnWijn.nl wordt getoond, met inbegrip van al het redactioneel materiaal, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo's, handelsmerken en dienstenmerken zijn eigendom van WijnEnWijn.nl en haar samenwerkende Partners en zijn dus beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen. Andere producten en of diensten of bedrijfsnamen die op deze website voorkomen, kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Het is niet toegestaan om dergelijk materiaal of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of te laten circuleren.

De website WijnEnWijn.nl bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wijn en Wijn.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door WijnEnWijn.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Harderwijk, 29 mei 2008.